het-arubahuis

Persberichten

Studielening niet in gevaar

Oranjestad – De situatie rond de begroting schijnt voor de nodige onrust te zorgen onder de studenten in Nederland en de aankomende studenten, die binnenkort Aruba verlaten om in het buitenland te gaan studeren. Zij zijn bang dat hun Arubalening in gevaar komt door de situatie.

Tijdens zijn laatste optreden als minister van Financiën en Overheidsorganisatie, heeft minister Juan David Yrausquin duidelijk gemaakt dat de studieleningen gewoon verstrekt worden en er geen reden is voor ongerustheid.

In de Toelichting op de Landsverordening die woensdagavond door de Staten werd goedgekeurd, wordt expliciet uitgelegd dat de minister van Financiën op basis van een Landsverordening uit 2006 gemachtigd is dienstverleningsovereenkomsten aan te gaan met lokale banken om de Arubaleningen te financieren. 'Ook dit jaar wordt van deze machtiging gebruik gemaakt om de studieleningsovereenkomsten aan te gaan.' Het komt er dus op neer
dat het Land geld leent van lokale banken en dit weer doorleent aan de studenten. Het gaat om een aparte geldstroom die in stand blijft of er nu een begroting is of niet.

Ten aanzien van de lopende Arubaleningen geldt volgens een juridische uitspraak dat het gaat om verplichtingen van het Land jegens de betrokken studenten. Die verplichtingen moeten worden nagekomen, ongeacht de politieke
situatie.