het-arubahuis

Persberichten

Besluit Rijksministerraad heeft geen rechtskracht

Oranjestad 11 juli 2014 - Aan de hand van het besluit van de ministerraad van het Koninkrijk in zijn vergadering van 11 juli verklaart de regering van Aruba dat geen enkel Arubaans landsorgaan
zal kunnen meewerken aan de uitvoering van besluiten die apert in strijd met het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden en rijksregelingen zijn genomen. Artikel 48 van het Statuut verbiedt dit uitdrukkelijk.

De Gouverneur van Aruba, alle Arubaanse ministers en Statenleden, alsmede ambtenaren van Aruba hebben een eed van trouw aan het Statuut afgelegd en ook gezworen dat zij de Staatsregeling van Aruba steeds zullen blijven onderhouden.

Het betreffende besluit van de ministerraad van het Koninkrijk heeft derhalve naar oordeel van de Arubaanse regering geen rechtskracht.

De regering van Aruba zal heden nog in overleg treden met de Staten van Aruba.

De minister-president van Aruba