het-arubahuis

Persberichten

Aruba en Nederland eens over aanpak toetsing begrotingsbeleid

Oranjestad, 3 juli 2014 - Aruba en Nederland zijn het eens geworden over de procedure om het begrotingsbeleid van het kabinet Mike Eman te toetsen.

Bij de Nederlandse regering bestonden er zorgen over de overheidsfinanciën van Aruba. Eman die bekend staat om zijn consistente inzet voor een constructieve samenwerking binnen het Koninkrijk heeft niets op nagelaten om op een harmonieuze wijze uit de dreigende impasse tussen Den Haag en Oranjestad te komen. Vandaag bereikte hij met zijn Nederlandse ambtgenoot Mark Rutte en minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overeenstemming over het toetsen van de twee weken geleden door de Staten goedgekeurde begroting 2014.

De afspraken die de partijen hebben gemaakt zijn gestoeld op paragraaf 3 van het Statuut voor het Koninkrijk waarin het verlenen van onderlinge bijstand, overleg en samenwerking is geregeld. In een gisteravond door het ministerie van BZK uitgegeven verklaring wordt benadrukt dat op Aruba sprake is van een 'duurzame groei en positieve sociaaleconomische ontwikkelingen'. Ook wordt verwezen naar internationale rating waarin de visie van de regering van Aruba 'vertrouwenwekkend' wordt genoemd.

,,De regering Eman II heeft aanzienlijke maatregelen voorgenomen ten behoeve van houdbare overheidsfinanciën, mede in overeenstemming met de sociale partners. Om de solidariteit van het beleid verder te verankeren komt op vrijwillige basis een onafhankelijk onderzoek naar mogelijke risico’s in de ramingen van de begroting 2014 en naar de meerjarige ontwikkeling van de overheidsfinanciën in het licht van internationaal gehanteerde criteria van houdbare overheidsfinanciën en terugbetalingscapaciteit."

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in de vorm van een onafhankelijk secretariaatsrapport van een team bestaande uit deskundigen met ervaring in met overeenkomstige taken belaste organen in Koninkrijksverband. Dit team zal binnen twee weken een eerste voorlopig onderzoeksrapport aan de beide regeringen presenteren.

Een definitief rapport moet binnen twee maanden gereed zijn. De regering van Aruba zal de eventuele aanbevelingen uit de onderzoeksrapporten voor nadere maatregelen voor de begroting 2014 en/of meerjarenbegroting overnemen en bij de Staten indienen.

De in de begroting 2014 afgekondigde bezuinigingen op de overheidsuitgaven en hervorming van het pensioen- en ziektekostenstelsel leiden tot een halvering van het begrotingstekort. Uiterlijk in 2016 zal het begrotingstekort zich ruim onder de internationale 3% norm bevinden. Eerder genomen maatregelen die gericht waren op economisch herstel werpen inmiddels hun vruchten af met een structurele groei van circa 3%.