het-arubahuis

Persberichten

Standard & poor's positief over Aruba

Oranjestad, 23 juni 2014 - Standard & Poor's houdt er rekening mee Aruba in de nabije toekomst te upgraden.

Het gezaghebbende ratingbureau heeft op basis van de jongste review de huidige rating van BBB+/A-2 bevestigd. Het vooruitzicht wordt als 'stabiel' gekwalificeerd. Een upgrade wordt nadrukkelijk niet uitgesloten indien de regering vasthoudt aan de ingezette koers.

Uit de review van S&P blijkt dat de door het kabinet Mike Eman genomen maatregelen om de crisis te lijf te gaan het gewenste effect sorteert. Ondanks de sluiting van de Valero-raffinaderij is de Arubaanse economie in 2013 met 3,9% gegroeid. Ook voor dit en komende jaren voorziet S&P een aanhoudende groei van rond de 3%.
S&P is positief over de door de regering in overleg met de sociale partners doorgevoerde hervorming van het pensioenstelstel (de leeftijdsgrens wordt stapsgewijs opgetrokken van 60 naar 65 jaar) en het ombuigingsprogramma dat de overheidsuitgaven dit jaar structureel met circa 7% reduceert t.o.v.2013.
Het ratingbureau spreekt de verwachting uit dat het begrotingstekort als gevolg van de genomen maatregelen dit jaar daalt tot (de internationale norm) 3% en in de jaren daarna verder afneemt zodat een begin kan worden gemaakt met het afbouwen van de overheidsschuld.

Het kabinet Eman heeft in zijn eerste regeerperiode ingezet op het stimuleren van economisch herstel, onder meer door Aruba met succes te positioneren als handelsgateway tussen Nederland/Europa en Latijns-Amerika.
TNO, Schiphol, Philips en het Scheepvaart- en Transportcollege zijn voorbeelden van bedrijven die het eiland reeds als basis gebruiken om hun diensten in de regio te etaleren.
De strategische keuze van de regering om het accent te leggen op kwaliteitstoerisme, blijkt evenzeer vruchten af te werpen. S&P spreekt in zijn review lovend over een 'continued strong performance of Aruba's tourism industry'.

Nu het economisch herstel doorzet, acht de regering het verantwoord om ingrijpende hervormingen het sociaal zekerheidsstelsel door te voeren en het mes te zetten in de overheidsuitgaven.