het-arubahuis

Persberichten

Rotterdamse havenbaronnen zeer geïnteresseerd in Gateway Aruba

Rotterdam - Voor ruim honderd Rotterdamse havenondernemers heeft Gevolmachtigde Minister Alfonso Boekhoudt een presentatie gegeven over de positie van Aruba als gateway tussen Europa en Latijns-Amerika.

Gevolmachtigde Minister Boekhoudt was uitgenodigd door het bestuur van de Marine Club Rotterdam om toe te lichten waarom Aruba de ideale springplank is voor Nederlandse/Europese bedrijven die willen meeprofiteren van de sterke economische groei die zich voordoet in met name Colombia, Panama en Brazilië.
Bij de prestigieuze Marine Club Rotterdam zijn de belangrijkste ondernemers aangesloten die actief zijn in de haven- en transportsector in de regio Rotterdam/Europoort. Het gaat veelal om internationaal opererende bedrijven waaronder rederijen, stuwadoors, expediteurs en terminals. Gevolmachtigde minister Boekhoudt voelde zich vanwege zijn achtergrond als directeur van Aruba Port Authority als een vis in het water temidden van de Rotterdamse 'havenbaronnen'. Die toonden zich zeer geïnteresseerd in de toegevoegde waarde die Aruba als logistieke hub te bieden heeft. Hun belangstelling ging uiteraard vooral uit naar wat Gevolmachtigde Minister Boekhoudt te melden had over de ontwikkeling van de havenfaciliteiten van Aruba. Wat hen als muziek in de oren klonk, was het nieuws dat onlangs een begin is gemaakt met de bouw van een nieuwe vracht- en containerhaven te Barcadera die niet alleen wordt toegerust met het modernste materieel zoals state-of-the-art kranen, maar ook geschikt wordt gemaakt voor containeroverslag. Een uitbreiding die, zo bleek uit de positieve reacties van de toehoorders, van harte wordt toegejuicht. Aruba ligt immers op een kruispunt van snel groeiende goederenstromen tussen Europa en Latijns-Amerika. Na afloop van de met luid applaus ontvangen presentatie werden Gevolmachtigde Minister Boekhoudt en de met hem meegekomen medewerkers Roy Hart en Franklin Hoevertsz van de afdeling Economische Zaken van het Arubahuis bestookt met vragen over het Arubaanse ondernemersklimaat, de ambities van het kabinet Mike Eman II en de investeringsmogelijkheden. Met een aantal ondernemers zijn meteen afspraken gemaakt voor vervolggesprekken.

Gevolmachtigde-Minister-Boekhoudt-spreekt-Rotterdamse-havenondernemers-toe1 Gevolmachtigde-Minister-Boekhoudt-spreekt-Rotterdamse-havenondernemers-toe2