het-arubahuis

Persberichten

Speciale ontvangst Aruba in kader 200 jaar Koninkrijk

Den Haag - Minister-president van Aruba, Mike Eman, benadrukt de meerwaarde van het Koninkrijk en het belang van de samenwerkingsverbanden binnen het Koninkrijk.

Eman ziet Aruba als een toegangspoort voor Nederlandse en Europese bedrijven die zaken willen doen in opkomende markten in Zuid-Amerika. Het onlangs beëdigde Kabinet Mike Eman II heeft de ambitie om van dit concept een derde economische pijler te maken.

Koning Willem Alexander bracht samen met de premiers van Curaçao, St. Maarten en Aruba een kennismakingsbezoek aan Colombia en Venezuela ter afsluiting van hun reis naar het Caribische deel van het Koninkrijk. Aruba wil volop profiteren van haar strategische ligging tussen het Europese continent en Zuid Amerika.

Eman benadrukte dat het Arubaanse kabinet van mening is dat het kansen laat liggen. Het moet zich beter afschermen tegen de nieuwe risico’s die globalisering met zich meebrengt en zich zo positioneren dat Aruba beter in staat is om die nieuwe kansen te benutten. Aruba ziet zowel in het Koninkrijk en de Europese Unie mogelijkheden voor strategische partnerschappen, die een essentiële bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de Arubaanse ambities en die een meerwaarde kunnen zijn bij hetgeen een klein land op eigen kracht kan bereiken.

Eman sprak deze woorden op een speciaal ontvangst van het Kabinet van Aruba in het kader van de viering van 200 jaar Koninkrijk.

Niet alleen de viering van 200 jaar Koninkrijk stond tijdens deze bijeenkomst centraal, maar ook de kennismaking met de nieuwe Gevolmachtigde Minister Alfonso Boekhoudt die de komende vier jaar het ambt zal vervullen. Daarnaast werd er afscheid genomen van de voormalig Gevolmachtigde Minister Edwin Abath.

De heer Abath zei in zijn toespraak dat hij in zijn eerste Rijksministerraad van 6 november 2009 het standpunt van de Arubaanse regering steeds heeft verkondigd. ‘Dat het Koninkrijk, als historisch en strategisch verbond, zeker een meerwaarde heeft. Dat wij met z’n allen er met de volle overtuiging aan moeten werken,’ aldus de heer Abath.

De nieuwe Gevolmachtigde Minister Alfonso Boekhoudt gaf in zijn toespraak aan waar het accent voor de komende jaren gaat liggen. ‘Nadat er de afgelopen vier jaar een degelijk fundament is gelegd voor nauwere banden met Nederland en Europa, was de tijd gekomen voor samenwerking met economische voordelen voor alle partijen. Aruba kan als voorportaal makkelijker toegang bieden tot een belangrijke markt in Latijns Amerika voor Nederlandse bedrijven. De Koning zei het voortreffelijk tijdens het concert in Aruba, dat ons land de natuurlijke brug vormt tussen het Europees continent en Zuid Amerika. Ik geloof dat er genoeg kansen zijn; en die moeten we samen aangrijpen,’ aldus minister Boekhoudt.

0296 Speciale Ontvangst 200jaar Koninkrijk 001  0296 Speciale Ontvangst 200jaar Koninkrijk 002  0296 Speciale Ontvangst 200jaar Koninkrijk 003  0296 Speciale Ontvangst 200jaar Koninkrijk 004  0296 Speciale Ontvangst 200jaar Koninkrijk 005  0296 Speciale Ontvangst 200jaar Koninkrijk 006  0296 Speciale Ontvangst 200jaar Koninkrijk 007  0296 Speciale Ontvangst 200jaar Koninkrijk 008  0296 Speciale Ontvangst 200jaar Koninkrijk 0090296 Speciale Ontvangst 200jaar Koninkrijk 010  0296 Speciale Ontvangst 200jaar Koninkrijk 011  0296 Speciale Ontvangst 200jaar Koninkrijk 012  0296 Speciale Ontvangst 200jaar Koninkrijk 013