het-arubahuis

Persberichten

Ontroerend afscheid voor Julian Coco

Den Haag/ Bilthoven –  In Bilthoven hebben familie en vrienden afscheid genomen van de maandag 4 februari overleden Curaçaose bassist en gitarist Julian Coco.

Diverse mensen hebben tijdens de crematieplechtigheid gesproken, waaronder Magdalena Kuhn, fluitiste die vaak samen met Julian Coco heeft opgetreden. De zoon van Julian Coco, Ciro Coco, vertelde over de persoon die zijn vader was en belichtte de humoristische kanten van Julian Coco.

Gevolmachtigde minister Edwin Abath heeft namens de regering en het volk van Aruba, enkele woorden uitgesproken ter nagedachtenis van Julian Basilico Coco; “Julian Coco”.  ‘Nog bijzonder is het, hoe Julian – ons - vanuit alle uithoeken van het Koninkrijk en verder daarbuiten bij elkaar heeft gebracht, in wellicht, een moment van reflectie over Zijn en ook Ons eigen leven en de leringen welke eenieder, voor zichzelf, uit dit ‘rijk’ leven mag trekken.

‘Julian, was zonder enige twijfel een bindende kracht! Geboren en getogen in Curaçao, maar uitermate bewust van de kracht die van ons Koninkrijk als geheel uitgaat. In een interview enkele jaren terug bekende hij dan ook: “Ik voel me volkomen thuis!” Nederland was zijn thuis geworden. Aan de andere kant was hij als geen ander bewust en trots over zijn afkomst.’

Minister Abath stond stil bij de Arubadagviering van 2010 toen Julian de zaal binnenkwam en de ceremoniemeester het programma onderbrak om hem welkom te heten. ‘Het publiek gaf hem op dat moment een staande ovatie en de Minister President van Aruba, Mike Eman; de Staatssecretaris van Koninkrijkszaken, Ank Bijlevelt-Schouten, de Gevolmachtigde Minister van de toenmalige Nederlandse Antillen, Marcel van der Plank en ondergetekende, gingen naar hem toe om hem op hartelijke wijze te onthalen. Dit ontmoetingsmoment, illustreerde de onmiskenbare bindende kracht van Julian. De foto die toen van deze gebeurtenis was gemaakt heeft het Arubahuis hem, ter gelegenheid van een eerbetoon aan hem later in het jaar in De Doelen, als herinnering aangeboden,’ aldus de bewindsman.

De heer Abath memoreerde in zijn toespraak ook over de mooie persoonlijke herinneringen aan Julian Coco. ‘Ik herinner me de momenten van Julian bij ons thuis in Aruba. Felix Abath, mijn vader en Julian hebben samen hun jeugd in de straten van Otrabanda doorgebracht. Zijn bezoek, aldus, was een groots gebeuren! In de enkele, maar kostelijke ontmoetingen in de afgelopen jaren hier in Nederland,  verwees hij telkens weer met ‘nostalgie en melancholie’ naar de vriendschap tussen hun beiden. Julian heeft ook in zijn jonge jaren in Aruba gewoond en gewerkt, toen hij voor zijn werk als douanebeambte naar Aruba was overgeplaatst.’

De Gevolmachtigde Minister typeerde Julian Coco als een vrij mens. ‘Hij voelde zich overal thuis; zo stond hij ook in het leven: vrij in zijn expressie en opinie; vrij om de grenzen te verkennen; vrij om de paradigma’s van het leven te doorbreken. Een vrij, toegankelijk en genereuze mens.’

Minister Abath zei aan het einde van zijn toespraak dat Aruba en haar mensen Julian Coco enorm erkentelijk zijn voor de vriendschap, de inspiratie, de muziek en de lessen die hij altijd vanuit een gulle hart heeft gegeven.

Arubadag 2010_-_0061