het-arubahuis

Arubaanse student! Heb jij ook een boete brief ontvangen?

Zodra je een boetebrief hebt ontvangen van het CVZ dan moet je: 

  1.  Zo spoedig mogelijk een bezwaarschrift  indienen (voorbeeld bewaarschriften te verkrijgen via de CVZ- site of via ons)
  2. Via de SVB site je status vaststellen  (www.svb.nl/awbz)
  3. Aan het  Kabinet (via je mentor) alle ontwikkelingen aangaande je dossier doorgeven.

Hier vind je twee schema's opgesteld die een houvast zijn voor het invullen van het formulier voor zowel je statusvaststelling als voor het invullen van het bezwaarschrift.