het-arubahuis

Trouwen op Aruba

Hier is voor niet-ingezetenen mogelijk om op Aruba voor de wet te trouwen mits betrokkenen aan de wettelijke voorschriften voldoen. Geen godsdienstige plechtigheden mogen plaatshebben, voordat de partijen aan de bedienaar van de eredienst zullen hebben doen blijken, dat het huwelijk ten overstaan van een ambtenaar van de burgerlijke stand is voltrokken.

Lees meer

Interview

met Nederlandse Bedrijven die kansen zien in Aruba.

Bedrijven

In Memoriam Mito Croes

Hollandse herinneringen aan een markante Arubaan

screenshots mitocroes

Video impressie

Video registratie van het TEDX Viewing Event in Den Haag 2016

 

TEDx Viewing Event001

Video

Ondertekening MoU Smart Community Aruba

 

Smart Community003