het-arubahuis

Paspoort

Paspoort

Bij verlies of diefstal van een Nederlands paspoort afgegeven op Aruba, dient betrokkene zich te melden bij de lokale politie autoriteiten om aangifte daarvan te doen.

Samen met het proces-verbaal van aangifte dient betrokkene zich te legitimeren bij Burgerzaken te Den Haag met hetzij:

  • een identiteitsbewijs van Aruba ( ID-card Aruba );
  • een uittreksel van geboorte plus een ander document waarop zijn/haar foto staat;
  • een ander reisdocument o.a. zoals een laissez-passer;
  • eveneens dient betrokkene twee pasfoto's over te leggen.

Bij vermissing of diefstal zal Burgerzaken te Den Haag moeten beschikken over het originele aanvraagformulier teneinde de identiteit van betrokkene vast te kunnen stellen. Meestal moet dat worden verzocht vanuit Aruba en het kan een week of twee duren voordat vorenbedoeld formulier bij Burgerzaken terecht komt. Desgewenst kan in geval van spoed een nooddocument worden aangevraagd (laissez-passer) op Schiphol bij de Marechaussee, wat sneller en gemakkelijker gaat dan een paspoortaanvrage. Gelieve twee pasfoto's mee te nemen. Hierbij dient U er rekening mee te houden dat er kosten verbonden zijn aan de verkrijging van een nooddocument.

Het adres van Burgerzaken te Den Haag is:
Spui 70
Postbus 12620
2500 DL Den Haag.
Tel. : 070-3533170; 070-3533172; 070-3533183
Fax : 070-3533169
Het telefoonnummer van de Koninklijke Marechaussee te Schiphol is: 020-6038111.

Paspoorten welke in Nederland verloren zijn door personen die op Aruba zijn geboren en waarvan het paspoort op Aruba is afgegeven, worden door de politie, indien ze worden gevonden, gestuurd naar het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba te Den Haag. Mocht U zich in voornoemde situatie bevinden dan loont het veelal de moeite om contact op te nemen met dit Kabinet. U kunt uw paspoort bij dit Kabinet afhalen. U dient hiertoe een geldig legitimatiebewijs mee te nemen en vervolgens te tekenen voor ontvangst.

Voor nadere informatie gelieve u contact op te nemen met het het Kabinet van de Gouverneur van Aruba. www.kabga.aw/nl/

Voor meer Paspoort informatie kunt u de volgende websites bezoeken: