het-arubahuis

Reizen naar Aruba

Toelating

Toeristen dienen bij aankomst op Aruba over de volgende documenten te beschikken:

a. Geldig paspoort (minstens 3 maanden na retourdatum geldig)

b. Visum sticker, indien de toerist uit een visumplichtig land komt (zie tabel). Visum kan niet in Nederland worden afgegeven. Men dient zich te wenden tot de dichtstbijzijnde Nederlandse Ambassade.

c. Retour- of doorreisticket (open ticket niet toegestaan)

d. Geldig reservering voor een accommodatie (hotelkamer of appartement), of bewijs van eigendom op Aruba, of verklaring van een ingezeten van Aruba die garant zal staan voor het verblijf

e. Reisverzekering

f. Voldoende Geldmiddelen

Periode van verblijf

Toeristen zonder visumplicht mogen tot dertig (30) dagen op het eiland verblijven. Toeristen van landen waar de visumplicht is afgeschaft (b.v. andere Europeanen dan Koninkrijksgenoten) kunnen tot negentig (90) dagen op Aruba verblijven. Nederlanders mogen tot honderd en tachtig (180) dagen op Aruba verblijven als toerist.

Verlenging vakantie

Indien een toerist langer op Aruba wil verblijven dan het aantal dagen dat bij binnenkomst op de ED-kaart is verleend, maar niet voor langer dan 90 of 180 dagen (indien van toepassing), dan moet hij bij de DIMAS een verlenging van zijn toeristisch verblijf aanvragen. Het aanvraagformulier alsmede de lijst van vereisten (checklist) voor verlenging van toeristisch verblijf is beschikbaar op het kantoor van de DIMAS en ook op de website www.dimasaruba.com verkregen worden. Verlenging van het toeristisch verblijf geschiedt in persoon ten kantore van de DIMAS. Iedereen die voor een periode van langer dan 180 dagen op Aruba wenst te verblijven, dient in het bezit te zijn van een verblijfsvergunning en wordt niet als een toerist beschouwt.

Medicijnen

Bij het reizen met medicijnen die onder de Opiumwet vallen, dienen voorafgaand aan de reis (minstens een maand voor vertrek) de volgende gegevens ter goedkeuring te worden verstuurd naar:

Inspecteur Geneesmiddelen Aruba

Mevr. Roselyne Angela

Tel: + 297 5262169

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

a. Persoons- en reisgegevens

b. Naam van het medicament en het aantal, afgegeven door de arts

c. Medische verklaring voorzien van een stempel van de Inspectie van Volksgezondheid Nederland

Dieren

Honden en katten mogen uit Nederland op Aruba worden ingevoerd als voldaan wordt aan de volgende vereisten:

a. Gezondheidsverklaring. Op het moment van import dient een geldige gezondheidsverklaring, niet ouder dan twee weken en ondertekend door een daartoe bevoegde dierenarts overlegd te worden. Op de gezondheidsverklaring dient het signalement van het dier te staan;

b. Rabiësvaccinatie. Op het moment van import dient een geldig, door een dierenarts ondertekend, bewijs overlegd te worden, dat aan het dier tenminste één maand tevoren een vaccinatie tegen rabiës (=hondsdolheid) werd toegediend, waarvan de geldigheidsduur nog niet is verlopen. Bij voorkeur wordt het EU dierenpaspoort hiervoor gebruikt;

c. Pups/kittens jonger dan 16 weken mogen wel geïmporteerd worden maar voor hun geldt een aangepaste regeling:

I. Pups/kittens jonger dan 12 weken kunnen nog niet tegen rabiës gevaccineerd worden. Zij worden toegelaten zonder rabiësvaccinatie, mits zij in NL werden geboren en daar steeds hebben verbleven.

II. Pups/kittens vanaf 12 weken moeten zo snel mogelijk gevaccineerd worden tegen rabiës. Bij pups/kittens van 12 tot 16 weken oud kan het interval van één maand genegeerd worden

III. Bij deze pups/kittens tot 16 weken dient een, door een dierenarts schriftelijk ondertekende verklaring te zijn: ,,Dit dier werd in Nederland geboren”. Deze verklaring kan gemeld worden in het dierenpaspoort.

d. Identificatie. De dieren moeten ter identificatie voorzien zijn van een microchip. Het unieke nummer van de microchip dient vermeld te staan op de documenten vermeld onder a en b. Advies: het is raadzaam de papieren voor vertrek aan de Veterinaire Dienst te mailen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) ter evaluatie vooraf. Hiermee wordt onnodig oponthoud bij de douane op het moment van binnenkomst voorkomen.

Asurn

Voor het reizen naar Aruba met asurn, dient de toerist:

a. Voorafgaand de reis contact op te nemen met de Douane op Aruba om hen hiervan op de hoogte te stellen:

Servicio di Aduana

Tel: + 297 5821800

email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

b. Bij aankomst een verklaring van de begrafenisonderneming, waar de crematie plaats heeft gevonden, aan te tonen

c. Voor het strooien van as zie richtlijnen Directie Volksgezondheid

Trouwen

Het is voor niet-ingezetenen mogelijk om op Aruba voor de wet te trouwen mits aan het volgende voldaan:

a. Tenminste drie (3) weken voor de trouwdatum moet men huwelijksaangifte (ondertrouw) doen bij de ambtenaar van Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (BBSB) in Aruba. Als men minder dan drie (3) weken op Aruba gaat verblijven, moet men schriftelijk in ondertrouw gaan. Procedure voor de schriftelijke ondertrouw c.q. huwelijksaangifte en formulier voor de schriftelijke ondertrouw kunt u aanvragen bij:

Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister

Tel: + 297 5834400

email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

b. Een uitvoerig uittreksel of afschrift van de geboorteakte van de aanstaanden

c. Indien het vorige huwelijk is ontbonden: uittreksel uit het echtscheidings- of overlijdensregister

d. Verklaring van burgerlijke staat van beiden met vermelding nationaliteit

e. Kopie paspoort van beide.

De documenten hierboven vermeld met uitzondering van kopie paspoorten, dienen voorzien te zijn van een apostille- of legalisatiestempel. Of het een apostille- of legalisatie stempel wordt, hangt af van het geboorteland.

Het Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister kan zorgdragen voor 2 lokale getuigen, maar dit dient schriftelijk aangevraagd te worden. Als u uw eigen getuigen heeft, dient u ook een kopie van de paspoort van uw getuigen bij te voegen bij uw andere bescheiden.

Het is belangrijk om zowel de trouwakte en trouwboek aan te vragen bij Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister Aruba. Vóór het verlaten van Aruba, vergeet niet uw trouwakte te laten apostilleren/legaliseren bij Directie Wetgeving en Juridische Zaken, adres: Macuarima 65 in Santa Cruz, zodat u uw huwelijk in uw land kan laten registreren bij terugkeer, indien dat een vereiste is in genoemd land.