het-arubahuis

Persberichten

Aruba krijgt algemene pensioenregeling

Den Haag –  De Arubaanse regering is tot een akkoord gekomen met sociale partners voor een algemene pensioenregeling voor alle werknemers op het eiland. Premier Eman sprak bij de presentatie van de regeling van een historische dag voor Aruba.

Uit cijfers bleek dat 70 procent van de werknemers in Aruba alleen een AOW pensioen hebben. Dat is de reden dat premier Eman blij is dat dit project in een versneld tempo tot stand is gekomen. De pensioenuitkering in Aruba bedraagt nu 1000 florin voor een alleenstaand en 1800 florin voor gehuwden. Het streven van de Arubaanse regering is dat het wetsvoorstel binnenkort wordt aangenomen in de Staten van Aruba en dat de regeling per 1 januari 2012 van kracht wordt.

Veel werknemers uit de particuliere sector die geen aanvullend pensioen hebben, zagen hun maandelijkse inkomen achteruitgang als zij stoppen met werken. Uit noodzaak moeten velen na hun pensioen bijwerken om financieel hun hoofd boven water te houden.

In de oude regeling gaat iemand met een minimumloon en alleen een AOW uitkering met zo’n 66 procent achteruit in inkomen ten aanzien van zijn laatst verdiende loon. Met de nieuwe Algemene Pensioenregeling zal dezelfde werknemer 95 procent krijgen van zijn laatst verdiende loon; dus een aanzienlijke verbetering van zijn financiële positie.

Voor een werknemer die tweemaal het minimumloon verdient zal hij 33 procent in inkomen achteruitgaan, als hij nu zal stoppen met werken. Met de nieuwe regeling zal hij aan het eind van zijn loopbaan bijna het dubbele ontvangen.

Een werknemer die driemaal het minimumsalaris verdient zal nu terugvallen tot 22 procent van zijn laatst verdiende loon. Met de nieuwe regeling zal dit 50 procent worden.

Deze berekeningen zijn gebaseerd op een premie percentage van 6 procent. Het is nu aan de werkgevers en werknemers om hierin een akkoord te sluiten.

Naast het aanvullend pensioen biedt de regeling ook de mogelijkheid om binnen de premie van 6 procent een invaliditeitspensioen in te bouwen. Een deel van de premie wordt dan gebruikt voor een ongevallenverzekering, die dekt de doorbetaling van de premie bij een ongeval, waardoor de werknemer aan het eind van zijn loopbaan een volledig pensioen ontvangt. Daarnaast wordt gekeken naar een partnerpensioen, mocht de werknemer vroegtijdig overlijden, heeft de partner dan recht op een pensioen, totdat zij de pensioengerechtigde leeftijd in Aruba heeft bereikt.

 

Aruba krijgt algemene pensioenregeling

Business Event Arubahuis

Bezoek Minister Guillfred Besaril aan FC Twente