het-arubahuis

Subsidieregeling

Een subsidie aanvraag dient schriftelijk te geschieden. De volgende gegevens dienen als bijlagen te worden toegevoegd.

1. Een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
2. Een kopie van het jaarverslag
3. Het verzoek
4. Begroting van het project

Een activiteit met commerciële doeleinden komt niet in aanmerking.