het-arubahuis

De Arubaanse regering heeft, naar aanleiding van het gebeuren met het coronavirus op Aruba waar twee personen positief waren getest op het virus en met het oog op de huidige snelle verspreiding hiervan in andere landen alsmede het urgente belang bij de beheersing en voorkoming van verdere verspreiding van deze in Aruba, het noodzakelijk geacht beperkingen te stellen aan de binnenkomst in Aruba van personen die afkomstig zijn uit een aantal landen waar deze infectieziekte inmiddels prominent aanwezig is.

Het besluit houdt in dat het verboden is personen door middel van luchtvaartuigen naar Aruba te vervoeren, die veertien dagen of minder voorafgaande aan het tijdstip van inchecken voor hun vlucht naar Aruba, in de Volksrepubliek China (met inbegrip van Hong Kong en Macao), Taiwan, Singapore, Zuid-Korea, Japan, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk of een land van de Europese Unie zijn geweest of aldaar woonachtig zijn.

Het verbod is NIET van toepassing ten aanzien van ingezetenen van Aruba (officieel woonachtig op Aruba). Evenmin is het verbod van toepassing op bemanningsleden van luchtvaartuigen, voor zover zij daadwerkelijk werkzaam zijn op de vluchten naar en van Aruba.

Voor Arubanen woonachtig in Nederland (inclusief studenten), die doorgaans uitgeschreven zijn van Aruba geldt dit verbod wel.

Deze regeling is van kracht vanaf 15 maart 2020.