het-arubahuis

Den Haag/Oranjestad – Op 19 november 2019 verbood het eiland Aruba het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik (met een speciale focus op piepschuim) en Oxybenzone.

De wet, die unaniem is goedgekeurd door het Parlement van Aruba, verbiedt en bestraft de invoer, productie en verkoop van plastic voor eenmalig gebruik en Oxybezone per 1 juli 2020.

Dit wordt als een historische gebeurtenis beschouwd, aangezien het eiland momenteel gericht is op een evenwichtige groei en behoud van de natuur. Voortbouwend op de basis van het verbod dat in 2017 van kracht is geworden, heeft de regering van Aruba stappen gezet in de strijd tegen plasticvervuiling en aantasting van de koraalriffen. Onder leiding van het ministerie van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu, werd in 2018 een Blue Economy-symposium geor-ganiseerd waarin het Wereld Natuurfonds (WNF) belangrijke inzichten deelde met betrekking tot cruciale stappen die moeten worden genomen om de natuurlijke hulpbronnen van Aruba te be-schermen.

Als gevolg hiervan heeft de regering een standpunt ingenomen ten aanzien van de bestrijding van plasticvervuiling en de degradatie van koralen door deze historische prestatie. Het is belangrijk op te merken dat de dialoog tussen de particuliere en de publieke sector aan de gang is om de succesvolle uitvoering van de wet te waarborgen.