het-arubahuis

Den Haag – Gevolmachtigde Minister Guillfred Besaril nam afscheid van de voorzitter van de Eerste Kamer Ankie Broekers-Knol tijdens een receptie in de Ridderzaal.

Besaril bedankte Broekers-Knol namens de Arubaanse regering voor haar toewijding als voorzit-ter van de Eerste Kamer, voor het versterken van de relaties binnen het Koninkrijk en in het bij-zonder de versterking van de interparlementaire contacten.

Mevrouw Broekers-Knol is met ingang van 11 juni benoemd tot staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, waarbij zij de verantwoordelijkheid draagt voor asiel en migratie.