het-arubahuis

Den Haag – De Gevolmachtigde Minister van Aruba Guillfred Besaril en echtgenote Siglaine Besaril-Wever hielden een speciale ontvangst in het Marriott Den Haag hotel ter gelegenheid van de Nationale Dag van Aruba “Dia di Himno y Bandera”.

Het was een druk bezochte receptie, waar tal van ambassadeurs en vertegenwoordigers van ambassades, Raad van State, vertegen-woordigers uit het bedrijfsleven en Arubaanse stichtingen de heer Besaril kwamen gelukwensen. Ook aanwezig de minister van Sociale Zaken en Arbeid Glenbert Croes, die in Nederland was voor een werkbezoek.

Minister Besaril blikte in zijn toespraak terug op zijn eerste jaar als Gevolmachtigde Minister van Aruba in Den Haag. Daarnaast stond de bewindsman ook stil bij het 35 jarige bestaan van het Arubahuis. Hierbij noemde hij twee aspecten waar hij als minister voorrang aan zal geven, namelijk een complete verbouwing van het gebouw en een reorganisatie van het Arubahuis. Be-saril: ‘Dit met als doel de belangrijke relatie tussen Aruba en Nederland verder te bevorderen.’

Minister Besaril bracht in zijn toespraak naar voren de plannen van het Kabinet Wever-Croes op het gebied van innovatie, met als belangrijke uithangbord: District 297. ‘Via dit platform willen we in contact komen met Arubanen in Nederland; studenten, entrepreneurs of professionals om samen te kijken naar mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van Aruba,’ aldus minister Besaril.

Foto’s: Nico van der Ven