het-arubahuis

Den Haag  – Gevolmachtigde Minister Guillfred Besaril heeft op twee momenten stil gestaan bij het feit dat dit jaar het Arubahuis 35 jaar bestaat.

In Nederland hield de minister een speciale ontvangst in het bijzijn van de huidige staf en het personeel van het Arubahuis evenals met voormalige personeelsleden en studiementoren ter gelegenheid van de officiële opening van de Vertegenwoordiging van Aruba in Nederland op 26 maart 1983 door Betico Croes.

In zijn toespraak stelde Besaril dat de Vertegenwoordiging een bijzondere rol speelde in de aanloop naar de Status Aparte in 1986. Na het verkrijgen van de Status Aparte werd de Vertegenwoordiging het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba.In de jaren die volgden werd meer nadruk gelegd op de viering van Arubadag. Daardoor zou de belangrijke datum van 26 maart ook min of meer in de vergetelheid zijn geraakt, aldus minister Besaril. Om die reden heeft Besaril de eerste vrijdag van april uitgeroepen tot Arubahuis dag, waarop er een speciale viering is voor de staf en het personeel van het Arubahuis, om de datum van 26 maart op een passende wijze te herdenken.

In Aruba heeft Gevolmachtigde Minister Besaril tijdens een speciale bijeenkomst in het Bestuurskantoor, een aantal personen geërd dat op 26 maart 1983 aanwezig waren bij de opening van de Vertegenwoordiging van Aruba in Nederland. Minister Glenbert Croes kreeg een plakkaat namens zijn vader Betico Croes. Ook werden plakkaten uitgereikt aan ex-premier Nelson Oduber, Miro Dabian en Astrid Kelly. Ludwig Laclé en Daniel van der Kuyp ontvingen een plakkaat uit handen van minister Besaril namens hun overleden vader Roland Laclé en John van der Kuyp.

Dit gebeurde in het bijzijn van de voltallige Ministerraad, met uitzondering van minister Chris Romero die op dienstreis was in het buitenland.