het-arubahuis

Toeristen

Toeristen zonder visumplicht worden tot Aruba toegelaten zonder een schriftelijke verblijfsvergunning en mogen tot dertig (30) dagen op het eiland verblijven. Toeristen van landen waar de visumplicht is afgeschaft (b.v. andere Europeanen dan Koninkrijksgenoten) kunnen tot negentig (90) dagen op Aruba verblijven. Nederlanders mogen tot honderdtachtig (180) dagen op Aruba verblijven als toerist.

Toeristen die over de nationaliteit van visumplichtige landen beschikken en die over een geldige verblijfstitel voor de Schengen-gebieden (Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italie, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden, Noorwegen en Ijsland) beschikken, hebben geen visum nodig om Aruba binnen te komen. Indien iemand een visum nodig heeft om Aruba binnen te komen, dient deze aangevraagd te worden bij de dichtstbijzijnde ambassade of consulaat van het Koninkrijk.

Bij aankomst op Aruba moeten toeristen uit Europa in het bezit zijn van een geldig paspoort. Bij aankomst op Aruba moeten toeristen uit de VS in het bezit zijn van één van de volgende bescheiden:

  • een geldig paspoort of een geldig "laisser passer" van de Verenigde Staten;
  • een geboorteakte of een uittreksel uit het geboorteregister;
  • een naturalisatieakte;
  • een vergunning voor terugkeer of een "Alien Registration Card" voor diegene die in de VS. wonen maar geen V.S. burgers zijn.                         

Toeristen moeten een retour ticket of een doorreis ticket op verzoek van de lokale autoriteiten kunnen tonen. Men dient ook over voldoende financiële middelen van bestaan te beschikken. Het is niet toegestaan om zaken en arbeidsactiviteiten te verrichten tijdens het verblijf op Aruba als toerist.

Interview

met de minister-president van Aruba Mike Eman.

interview eman

Leu Fo'i Kas

Ga naar website Leu Fo'i Kas